Random header image... Refresh for more!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor 2018 bedraagt € 34,00. Hiervoor is ook uw partner lid van de vereniging!
Wordt u in de loop van het jaar lid dan betaalt u 3 euro per maand voor de resterende maanden van het jaar.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Aanmelding dient schriftelijk, telefonisch of via onderstaand formulier te geschieden bij de ledenadministratie.
Het is ook mogelijk iemand een lidmaatschap cadeau te doen.
Ledenadministratie
D.A Cladder, Ten Harmsenstraat 2, 2406 TV Alphen aan den Rijn – E-mail
Financiële administratie:
L. Hilberts – E-mail
IBANnummer NL71 INGB 0003 9781 67 t.n.v. Nederlandse Kuipplantenvereniging.
Wij verzoeken u vriendelijk te wachten met betalen tot u een contributienota ontvangt.
Vanaf het moment waarop uw contributie is ontvangen door de penningmeester, ontvangt u in de even maanden het verenigingsblad “De Parel”.
Opzegging lidmaatschap:
Het opzeggen dient schriftelijk te geschieden en wel uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.

Aanmeldingsformulier

Aanhef
Dhr.Mevr.Dhr. en Mevr.

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Banknummer

Onderwerp

Uw bericht

Copyright © ”2019”, Nederlandse Kuipplantenvereniging Regio West - niets van deze website mag worden gekopieerd zonder toestemming van de webbeheerder